तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

समाचार र घटना

यस केन्द्रमा उत्पादन हुने वीउ तथा बिरुवा संग संबन्धित जानकारी यस केन्द्रको नंबर ०१५५२३१४१ मा अफिस समय भित्र जानकारी लिन सक्नु हुनेछ साथै यस केन्द्रको गतिविधिबारे यस केन्द्रको फेसवुक पेज https://www.facebook.com/vcdcnepal/ मार्फत जानकारी लिन सक्नु हुनेछ ।