तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

प्लाष्टिक टनेल

क्र.सं. प्लाष्टिक टनेल र घरको संख्या प्लाष्टिक टनेल र घरको क्षेत्रफल (हे.) मुख्य वाली उत्पादन मे. टन सवै वालीको जम्मा
१.५ रोपनी गोलभेडा बिउ९सिर्जना०, पुष्ष नर्सरी ,तरकारी बेर्ना,