तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

तरकारीका पन्जिकृत तथा उन्मोचित जातहरु

बाली जात उन्मोचित भएको वर्ष सिफारिस भएका क्षेत्रहरू
बन्दा कोपनहेगन मार्केट २०५० तराईर मध्य पहाड
  गी्रन कोरोनेट २०६६ तराईर मध्य पहाडी
  रेयर बल २०६६ तराईर मध्य पहाड
  टि ६२१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सुपर ग्रीन २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  बिग्सन १७१ २०६६ उच्च पहाड
  नेपा स्टार २०६६ तराईर मध्य पहाड
  समर क्रस २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ग्रीन च्यालेन्ज २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नेपा राउन्ड २०६६ तराई
  बोनस २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सुपर कोरोनेट २०६६ तराईर मध्य पहाड
  रुबी किङ्ग २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ग्रीन हिरो २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ग्रीन टप २०६६ तराईर मध्य पहाड
  गोल्डेन बल २०६६ तराईर मध्य पहाड
  क्षितिज २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नेपा म्याजिक २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ऋषि २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नेपा गी्रन–७७७ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ग्रीन टप २०६७ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस.आर २०६७ तराईर मध्य पहाड
  के.एफ ६५ २०६७ तराईर मध्य पहाड
  एन ७६६ २०६७ तराईर मध्य पहाड
  एन.वाइ.सी.आर २०६७ मध्य पहाड
  वाइ आर.होनाम २०६७ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  ग्रीन हट २०६७ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  एसिया एक्सप्रेस २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
काउली काठमाण्डौस्थानीय २०४६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  सर्लाही दीपाली २०५१ तराईर मध्य पहाड
  डोल्पा स्नोबल १६ २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  मिल्की वे २०६६ मध्य र उच्च पहाड
  एन. एस – ९० २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  काश्मिरे २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ह्वाइट फलास २०६६ मध्य पहाड
  स्नोक्राउन २०६६ तराईर मध्य पहाड
  स्नोमिस्टीक २०६६ तराईर मध्य पहाड
  स्नोक्विन २०६६ तराईर मध्य पहाड
  स्नोबेस्ट २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  व्हाइट कप २०६६ तराईर मध्य पहाड
  व्हाइट किङ्ग २०६६ तराईर मध्य पहाड
  व्हाइट डायमण्ड २०६६ तराईर मध्य पहाड
  स्नोडोम २०६६ तराईर मध्य पहाड
  स्नोमार्च २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ह्वाइट क्लाउड २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस.६० २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस.१०६ २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  अन्ना ९० २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  अन्ना कप २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  रेनी २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  डमी २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  युमिको २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  हवाइ इजल्याण्ड २०६६ तराईर मध्य पहाड
  क्याण्डिड चार्म २०६६ तराईर मध्य पहाड
  युकोन २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नेपा ह्वाइट २०६६ तराईर मध्य पहाड
  स्नोग्रेस २०६६ तराईर मध्य पहाड
  रामी २०६७ तराईर मध्य पहाड
  सिल्भर कप –६० २०६७ तराईर मध्य पहाड
  सिल्भर मुन ६० २०६७ तराईर मध्य पहाड
  स्नोमुन २०६७ तराईर मध्य पहाड
  ह्वाइट मुन २०६७ तराईर मध्य पहाड
  मनास्लु २०६७ तराईर मध्य पहाड
  निम्पु २०६७ तराईर मध्य पहाड
  ८०४ २०६७ तराईर मध्य पहाड
  ह्वाइट टप २०६७ तराईर मध्य पहाड
  सुपर ह्वाइट टप २०६७ तराईर मध्य पहाड
  देवी  १ २०६७ तराईर मध्य पहाड
  देवी २ २०६७ तराईर मध्य पहाड
  एन. २२ २०६७ तराईर मध्य पहाड
  नेपा ६० २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
ब्रोकाउली ग्रीन डोम ११५ २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  ग्रीन डोम ८० २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  ग्रीन पारासोल २०६६ तराईर मध्य पहाड
  प्रिमियम कुप २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सेन्ताउरो २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ग्रीन पिया २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एभरेष्ट  ग्रीन २०६७ तराईर मध्य पहाड
  साकुरा २०६७ मध्य पहाड
  किङ्ग डोम २०६७ तराईर मध्य पहाड
  अर्लियू २०६७ तराईर मध्य पहाड
  नोक गुक २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
ग्याँठ गोबी नेपा बल २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सम्राट २०६७ तराईर मध्य पहाड
  ब्लुज २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
चाइनिज विण्टर भिजिटर २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
बन्दा सी आर चुन डाईजील २०६७ तराईर मध्य पहाड
  स्प्रीङ्ग सन ६० २०६७ मध्य पहाड
  एन ७ २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
गोलभेडा पुसा रुबी २०४६ तराईर मध्य पहाड
  रोमा २०५१ तराईर मध्य पहाड
  मनपे्रकस २०५१ मध्य र उच्च पहाड
  एन.सि.एल. १ २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  सृजना २०६६ तराईको१५० मी. भन्दा   माथि र मध्य पहाड्र
  सुरक्षा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन. एस. २५३५ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस.७१९ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  यूरेका २०६६ तराईर मध्य पहाड
  साभेरा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एस्ट्रा ७१७ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  मारिना २०६६ तराईर मध्य पहाड
  गौरव ५५५ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  जिको २०६६ तराईर मध्य पहाड
  स्पेक्ट्रा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नोभा २०६६ तराईर  मध्य पहाड
  भि.एल ४४३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  अमिता २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ८१५ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस ५३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सेन्स २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सेरेस २०६६ तराईर मध्य पहाड
  डालिला २०६७ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  माधुरी २०६७ तराईर मध्य पहाड
  जमुना २०६७ तराईर मध्य पहाड
  माकिस २०६७ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  ओपेल २०६७ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
काँक्रो कुशले २०५१ तराईर मध्य पहाड
  निन्जा १७९ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ४०४ २०६६ तराईर पहाड
  एन.एस.४०८ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  चाँदनी २०६६ मध्य पहाड
  मालीका ९९९ २०६६ तराई
  कोपिला २०६६ तराईर मध्य पहाड
  हिमाल २०६६ मध्य पहाड
  रमिता २०६६ मध्य पहाड
  सालिनी २०६६ तराईर मध्य पहाड
  पार्वती ४७८ २०६६ मध्य पहाड
  मनिषा २०६६ मध्य पहाड
  गरिमा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  साहिनी १ २०६६ तराई
  बेली २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सिमरन २०६६ मध्य पहाड
  कर्मा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  गौरी ७५७ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सञ्जय २०६६ मध्य पहाड
  नेपा टुसी २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नेपा टुसी ००५ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नेपा टुसी १०३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ड्याडी २२३१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  लक्कि स्टार २०६६ तराईर मध्य पहाड
  डाइनेष्टी २०६६ तराईर मध्य पहाड
  म्याजेष्टी २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सीता ८८८ २०६६ मध्य पहाड
  साहीनी २ २०६६ तराई
  हिरो २०६७ तराई
  हिमालय २०६७ तराईर मध्य पहाड
  जुबोराज ४११ २०६७ तराईर मध्य पहाड
  कसिन्दा २०६७ तराईर  मध्य पहाड
  कनेना २०६७ तराईर पहाड
       
लौका काबेरी २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस.४२१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस ४४३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  अनमोल २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
घिरौला कान्तिपुरे २०५१ तराईर मध्य पहाड
  न्यूनारायणी २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ४४१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ४४५ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  गीता २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
पाटेघिरौला ह्युक्यु५०१ २०६६ु तराईर मध्य पहाड
  भिसेट सि सि १६५ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ४०१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
फर्सी सोनार ०२२ २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
स्क्वायस असारे स्क्वास २०५१ तराईर मध्य पहाड
       
फर्सी अन्ना १०१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  अन्ना २०२ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  अन्ना ३०२ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सनी हाउस २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ट्रुग्रीन २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सोन्डोभी २०६६ तराईर मध्य पहाड
  लङ्घ ग्रीन २०६६ तराईर मध्य पहाड
  हनी डेजट २०६६ तराईर मध्य पहाड
  दाभिन्च २०६७ तराईर मध्य पहाड
  जुकिनी २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
चिचिण्डा हरियाली २०६६ तराईर मध्य पहाड
  कर्णाली २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
तीतेकरेला हरियोकरेला २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  एन.एस ४३३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  चन्द्रा २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  लक्ष्मी ५५५ २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  पीपल २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  शिव २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  गंगा २०६६ तराई
  हीरा २०६६ तराई
  सेती ४४४ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  कोमल २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सम्वृद्धि २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ४५३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ४५४ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस १०२४ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस ४३१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस ४३४ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  पाली २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
तरबुजा लक्ष्मी ७४७ २०६६ तराई
  लक्ष्मी ७६७ २०६६ तराई
       
मूला मिनोअर्ली २०४६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  प्यूठानेरातो २०५१ मध्य पहाड
  चालीस दिने २०५१ मध्य पहाड
  टोकिनासी २०५१ मध्य पहाड
  धनकुटे २०५१ मध्य पहाड
  ह्वाईट नेक २०५१ मध्य पहाड
  अल सीजन ह्वाइट २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  मिनोअर्लीलङ्ग ह्वाइट २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  एनि सिजन २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ग्री्रन बो २०६६ तराईर मध्य पहाड
  वाइ आर ह्वाईट स्प्रीङ्ग २०६६ तराईर मध्य पहाड
  मिनोअर्लिलङ्ग ह्वाइट २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ट्रपिकल क्रस २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ग्री्रन नेक २०६७ तराईर मध्य पहाड
  लङ्ग ह्वाईट मिनोङ्ग २०६७ तराईर मध्य पहाड
  बि.एन.४२९ २०६७ मध्य पहाड
  सिन्जिन २०६७ मध्य पहाड
       
गाजर नान्टिस फोर्टे २०४६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  नेपा ड्रिम २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सिग्मा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  न्यूकुरोदा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  कुरोदा मार्कक्ष्क्ष् २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
सलगम पर्पल टप २०४६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  फुयुनोसो २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
चुकन्दर मधुर २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
प्याज रेड क्रियोल २०४६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  सुपरेक्स २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  टी आइ १७२ २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  कास २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  भेनस २०६६ तराई, र मध्य पहाड
  विन्टर सिल्भर २०६६ तराई, र मध्य पहाड
       
तनेबोडी खुमल तने २०५१ तराईर मध्य पहाड
  सर्लाही तने २०५१ तराईर मध्य पहाड
  चन्द्रा ०४१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  डबल हार्भेष्ट २०६६ तराईर मध्य पहाड
  यार्डलंग बीनः पाली २०६७ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
बोडी मालेपाटन १ २०६७ ३०० देखि ९६० मी.उचाई   सम्म
  त्रिशुली घ्यूसिमी २०५१ मध्य पहाड र उच्च पहाड
       
सिमी झाङ्गेसिमी—१ २०५१ तराईर मध्य पहाड
  मन्दिर २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
केराउ सर्लाही अर्केल २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  न्यूलाईन पर्फेक्सन २०५१ तराई, मध्य पहाड
  सिक्किम स्थानीय २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
पिरो खुर्सानी ज्वाला २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  कर्मा७४७ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  कर्मा७७७ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  नेपा हट २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस.१७०१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस.११०१ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  गोली २०६६ तराईर मध्य पहाड
  ओमेगा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  आकाश २०६६ तराईर मध्य पहाड
  मार्शल २०६६ तराईर मध्य पहाड
  बिग मामा ३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सुपर तारा २०६६ तराईर मध्य पहाड
  अन्ना नं३ २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
भेडेखुर्सानी क्यालिफोर्निया वण्डर २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  सागर २०६६ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ६३२ २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
भाण्टा नुर्की २०५१ तराईर मध्य पहाड
  एन.एस. ७९७ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  अर्काकेशब २०६६ तराईर मध्य पहाड
  अन्ना ८०६ २०६६ तराईर मध्य पहाड
  रुनाको २०६७ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
रामतोरिया पार्वती २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  अर्काअनामिका २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
धनिया लोटस २०६६ तराईर मध्य पहाड
  सुरभी २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
कुरिलो मेरी वासिङ्गटन ५०० डब्लु २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
रायो खुमल  चौडापात २०४६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  मार्फाचौडा पात २०५१ मध्य पहाड र उच्च पहाड
  खुमल रातोपात २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  ताङ्गुवा रायो २०५१ मध्य पहाड
  रेड जायन्ट २०६६ तराईर मध्य पहाड
  माइक जायन्ट २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
पाक चोई टेस्टी ग्रीन २०६६ तराईर मध्य पहाड
  क्यानटङ्ग ह्वाइट २०६७ तराईर मध्य पहाड
  चोको २०६७ तराईर मध्य पहाड
       
पार्सले पार्सलेग्रीन कारपेट २०६६ तराईर पहाड
  सोइ सिम २०६६ तराईर पहाड
  सेलेरी उताह टल ग्रीन २०६६ तराईर मध्य पहाड
       
जिरीकोसाग ग्रीन स्पान २०६६ तराई, मध्य र उच्च पहाड
  ग्रीन बेभ २०६६ तराई, मध्य पहाडका नदी किनार
  न्यूरेड फायर २०६६ तराई, मध्य पहाड तथा नदी किनार
       
स्वीसचार्ड सुसाग २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड
       
पालुङ्गो हरिपाते २०५१ तराई, मध्य र उच्च पहाड