तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

सरकारी फार्म/केन्द्रद्वारा उत्पादित वीउको मुल्य सूची

फार्म केन्द्रवाट वितरण हुने मूल तथा उन्नत वीउहरुको मुल्य

(मिति २०६७/५/३१ मा निर्धारण गरिएको)

क्र.सं. तरकारी जात प्रति के.जी.मूल्य (रु.)
मूल बीउ उन्नत बीउ
काउली काठमाण्डौस्थानीय 1540 720
स्नोबल १६ 1540 720
किबोजाइन्ट 1540 800
दिपाली 1540 715
ज्यापू 2000 1000
बन्दा सबैजात  1000 715
ब्रोकाउली सबैजात  1540 715
ग्याँठकोपी व्हाईट भियाना 1540 715
मूला मिनोअर्लि 500 300
चालिस दिने/चेतकी 500 300
प्यूठानेरातो 500 300
व्हाईट नेक 500 300
सलगम पर्पलटप 500 250
काठमाण्डौरातो 600 250
गाजर न्यूकुरोडा 1400 1000
  नान्टीस 1400 650
चुकन्दर स्थानीय 1500 200
चम्सुर स्थानीय 1500 150
१० पालुङ्गो पाटने 1000 250
हरियो 1000 200
११ रायो मार्फाचौडा पात 1500 600
खुमल चौडा पात 1000 300
खुमल रातोपात 1000 300
मनकामना 1000 500
ताङ्खुवा 1000 300
बालाजुलोकल 1000 300
१२ स्वीसचार्ड सुसाग 735 300
१३ जिरीकोसाग ग्रेट लेक 735 200
१४ बकुल्ला स्थानीय 500 200
१५ लहरेसिमी त्रिशुली 500 300
चौमासे 500 300
१६ झ्याङ्गेसिमी कन्टेण्डर 500 200
प्रोभाईडर 500 200
१७ तनेबोडी खुमल तने/सर्लाही तने 500 200
१८ केराउ आर्केल 500 150
एन.एल.पि. 500 150
सिक्किम लोकल 500 300
१९ स्कवास ग्रेजुकिनी 3000 1500
२० काँक्रो भक्तपुर स्थानीय/कुसुले 5000 3000
२१ घिरौला कान्तिपुरे/पुसा चिल्लो 3000 2150
२२ चिचिण्डो स्थानीय 2000 1500
२३ करेला कोयम्बटुर लङ्ग 3000 1500
पुषा दोमौसमी 3000 1200
२४ फर्सि स्थानीय 2000 1200
२५ लौका स्थानीय 3000 2000
पि.एस.पि.एल. 3000 1500
२६ कुभिण्डो स्थानीय 2000 1200
२७ तरबुजा सुगर बेबी 3000 1500
२८ खरबुजा स्थानीय 3000 1500
२९ पिरोखुर्सानी सबैजात OP 3000 2000
अकबरे 6000 5500
३० भेंडेखुर्सानी क्यालिफोर्निया वण्डर 9050 4100
३१ भण्टा सबैजात OP 9700 1500
३२ गोलभेंडा मनप्रेकस 9700 2000
सबैजात OP 9700 3500
हाइब्रिड र्सिजना - 115000
३३ रामतोरिया सबैजात OP 600 300
३४ मेथि कसुरी 1000 400
स्थानीय 1000 400
३५ धनिया स्थानीय 500 300
३६ सुप स्थानीय 700 400
३७ प्याज रेड क्रियोल 2000 1100
नासिक रेड 1000 500
नासिक ५३ 1000 400
एग्री फाउण्ड डार्करेड 2000 1000
३८ कुरिलो मेरी वाशिङ्गटन स्थानीय 4000 2000
३९ चाइनिज बन्दा सबैजात OP 1000 600
४० आलुकोबीयाँ टि.पि.एस. - 25000
४१ अदुवा सबैजात - 100
४२ बेसार सबैजात - 100
४३ अलैंची सबैजात - 2500